Woningen Switi fase 3a toegewezen

3 mei '18

De inschrijving voor de woningen in Switi fase 3a is gesloten. De toewijzing van de woningen heeft reeds plaatsgevonden. Je kunt de uitslag van de toewijzing zien in je Eigen Huis account. Heb je een woning toegewezen gekregen? Dan word je gebeld door de makelaar voor het maken van een afspraak.

Reservekandidaat?

De kandidaten die zijn uitgeloot staan op de reservelijst. Als een bouwnummer vrijkomt, wordt opnieuw toegewezen op basis van de toewijzingscriteria zoals vermeld op de website. Dat betekent dat er op dit moment geen volgorde is voor kandidaten op de reservelijst. Daarom kunnen wij daarover geen uitspraken doen.  

  Actuele status woningaanbod
  Toewijzingscriteria