Hoe werkt de toewijzing van de appartementen van Switi?

23 augustus '21

De appartementen en eengezinswoningen van Switi 3C gaan binnenkort in verkoop. Daarom geven we je in aanloop naar de verkoopdatum meer informatie over de toewijzingscriteria van de appartementen binnen het plan. Deze criteria wijken namelijk gedeeltelijk af van de reguliere toewijzingsmethode van Switi, die wel voor de eengezinswoningen geldt. Beide worden hieronder verder toegelicht.

image alt

Inkomen en doorstroming vanuit de wijk

De koopappartementen van Switi zijn gelabeld als ‘middeldure koopappartementen’ en worden daardoor met een gemaximaliseerde koopsom aangeboden. Dit brengt met zich mee dat een specifieke doelgroep voorrang krijgt bij de toewijzing van deze appartementen. Er wordt voorrang verleend aan kandidaten met een middeninkomen en/of die binding hebben met de wijk. Mochten er geen kandidaten zijn die aan deze voorwaarden voldoen, wordt er overgegaan op de reguliere toewijzingsprocedure van Switi.

Let op: mocht er om bewijsstukken worden gevraagd, is het je eigen verantwoordelijkheid deze op tijd (tijdens de inschrijfperiode) aan te leveren. 

Zelfbewoningsplicht

Voor deze appartementen geldt een zelfbewoningsplicht. Deze zelfbewoningsplicht geldt voor een periode van 5 jaar.

Hoe werkt de toewijzing in de praktijk?

Inkomennorm voor toewijzing appartement

De appartementen van Switi zijn bedoeld voor huishoudens met een bepaald inkomen (de middeninkomens). Dit betekent dat een kandidaat, om in aanmerking te komen voor een appartement in Switi, als huishouden een inkomen verdient tussen minimaal € 40.024 en maximaal € 63.237,92 per jaar.

Bij de toewijzing zal daarom worden gekeken naar bewijsstukken die door jou zijn aangeleverd tijdens de inschrijfperiode. Met deze documenten kan worden gekeken of je aan de eis voldoet. 

Doorstroming vanuit sociale huurwoningen in de buurt

Doorstroming vergroot de leefbaarheid van een wijk. Je ziet echter dat veel mensen wel zouden willen verhuizen binnen een wijk, omdat zij waarde hechten aan hun sociale netwerk in de omgeving, maar hier door verschillende redenen niet toe in staat zijn. Om de doorstroming in met name de directe omgeving te bevorderen krijgen bewoners van sociale huurwoningen in Kelbergen (postcode 1104) voorrang. 

Bij de toewijzing zal daarom worden gekeken naar bewijsstukken die door jou zijn aangeleverd tijdens de inschrijfperiode. Met deze documenten kan worden gekeken of je aan de eis voldoet. 

image alt

Als er geen voorrang kan worden verleend?

De appartementen worden eerst toegewezen aan de inschrijvers die voldoen aan de criteria van het inkomen en doorstroming zoals hierboven beschreven.

Als er geen kandidaten meer zijn die voldoen aan deze criteria, worden de overige inschrijvers volgens de reguliere toewijzingsprocedure benaderd. De toewijzingsprocedure geldt ook voor de eengezinswoningen. Voor de eengezinswoningen geldt geen voorrangsregeling.  

Hieronder leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.

Hoe werkt de reguliere toewijzing?

Aantal kandidaten

Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.

Financiële check

Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, kijken we of een kandidaat een financiële check heeft gedaan. In de financiële check neem je ook lopende verplichtingen mee.
Daarmee laat je aan ons zien dat jij de woning kunt financieren of (deels) betaalt met eigen middelen. Nadat de verkoop is gestart kun je ons dit laten weten door een brief van je hypotheekverstrekker of financieel adviseur te uploaden in jouw persoonlijke account. Deze upload mogelijkheid is beschikbaar, zodra de verkoop is gestart en jij je voorkeuren doorgeeft.

Lees meer over de financiële check

Aanmeldduur

Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer én ze allemaal de financiële check hebben doorlopen, kijken we tenslotte naar het moment van aanmelden als belangstellende. Dat is het moment waarop je je als klant hebt ingeschreven voor de betreffende deelfase die in verkoop gaat.